HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W roku szkolnym 2021-2022