ZAPROSZENIE DZIECI Z WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MIĘDZY GRUPOWYM NA TEMAT „ WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

 Zasady konkursu:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych ( nauczyciel wspólnie z dziećmi wyłania prace które będą brały udział w konkursie).
  • Technika dowolna.
  • Prace mogą być indywidualne lub w małych zespołach lub jedna praca grupowa.
  • Prace należy oddać do 14.09.2020 do organizatora.

Z każdej grupy przedszkolnej nagrodzimy trzy najlepsze, najciekawsze prace.

Zapraszamy na zwiedzania wystawy pokonkursowej, która będzie znajdowała się na korytarzu przedszkolnym.

Organizatorzy i sponsorzy  konkursu: Dyr. przedszkola B. Sobesto, Dyr. do s/ pedagogicznych M. Florek,  organizator M. Cyganik