Przedszkolny konkurs  plastyczno- techniczny  „OZDOBY WIELKANOCNE”

Dyrektor ds. zarządzania oraz  Dyrektor ds. pedagogicznych  Niepublicznego Przedszkola  „Leśna Polana”  zapraszają do udziału   w konkursie plastyczno- technicznym

CELE KONKURSU:

 1. Wdrażanie do poznania polskiej tradycji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  przez  dzieci, promowanie wspólnego spędzania czasu
 2. Rozwijanie więzi i dobrych rodzinnych relacji
 3. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i ciekawych form wyrazu artystycznego

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców wszystkich grup wiekowych.
 2. Tematem pracy jest przedstawienie ciekawych, pomysłowych ozdób i kompozycji dekoracyjnych  na  Święta Wielkanocne.                                         .
 3. Każdy uczestnik  wykonuje dowolną  podpisaną pracę,  która pozostanie w ekspozycji przedszkola.
 4. Technika dowolna ,wielkość i rodzaj wybranych materiałów dowolny.                                                                                                                                                                                                                                                 Ocenie podlegać będą:
  – pomysłowość,
  – stopień trudności techniki,
  – staranność wykonania,
  zaangażowanie dzieci i dorosłych.                                                                                                      
 5.  Za udział w konkursie dzieci otrzymają nagrody i dyplomy.
 6.  Oceny prac dokona  jury w składzie:  Bogusława Sobesto – dyrektor ds. zarządzania
  Mirosława Florek – dyrektor ds. pedagogicznych
  Ewelina Mastaj   i  Izabela Talaga –  nauczycielki   z Gr. Biedronek
 7.  Konkurs trwa od 25.03-10.04.2019.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 15.04.2019 r.