Informacje dla Rodziców, którzy chcą  dobrowolnie ubezpieczyć dziecko od NNW w roku szkolnym 2020/2021. 

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH UBEZPIECZENIEM DZIECKA PROSZĘ  O WPISANIE NA LISTĘ, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA .

  1. Ubezpieczyciel: Generali T.U. S.A
  2. Okres ubezpieczenia: 1.09.2020 – 31.08.2021
  3. Wysokość składki: 33,03 zł  (wpłata do 25.IX.2020r.)  na konto bankowe   LUB   gotówką   w Kancelarii Przedszkola

 

  1. Nr konta do wpłaty:

 51 1050 1445 1000 0090 7131 0214   ING Bank Śląski          /////  Tytułem:  imię i nazwisko dziecka // ubezpieczenie  NNW

 

2. 2020 Karta produktu Grupowego Ubezpieczenia NNW-1

3. Generali klauzula informacyjna RODO_ ubezpieczenia maj_tkowe

4. OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW, obowi_zuj_ce od 11.04.2019

Kalkulacja_695404_13082020_143542_Niepubliczne Przedszkole-1 (1)