Szanowni Rodzice grupy             

od 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole nadal będzie funkcjonować  w warunkach reżimu sanitarnego na podstawie wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 19 listopada 2020  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337- (piąta aktualizacja) PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ (poniżej załącznik)

Bardzo proszę o wyrozumiałość i bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad Bezpieczeństwo dzieci, Państwa rodzin i pracowników, które jest moim priorytetem zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności.

 

Proszę o  śledzenie strony internetowej przedszkola

gdzie – będą  ukazywać się wszystkie informacje dotyczące pracy przedszkola w nowym roku szkolnym

 

http://www.lesnapolana-raczna.pl   (zakładka aktualności)                   lub

 

https:// www.facebook.com/przedszkolelesnapolana 

 

W sprawach pilnych, wątpliwościach  czy pytaniach  proszę korzystać z kontaktu    tel. 510 164 156 (dyrektor Bogusława Sobesto )

 

lub

E-mail:  przedszkole@lesnapolana-raczna.pl

W  PIERWSZYM  DNIU  PROSIMY  O  DOSTARCZENIE  DLA DZIECI

 • pantofli na zmianę,
 • dużą paczkę chusteczek higienicznych i nawilżających,
 • mały ręczniczek z zawieszką podpisany,
 • ubrania na przebranie (bluzeczka, spodenki lub rajstopy, majteczki, skarpetki).
 • śliniaczek 2 sztuki   – dzieci najmłodsze
 • pościel w zamykanej torbie płóciennej podpisana ( najlepiej  mały kocyk i podusia) – dzieci najmłodsze leżakują
 • pampersy dla dzieci korzystających.

   BARDZO PROSIMY, ABY WSZYSTKIE RZECZY  KONIECZNIE    PODPISAĆ

 

 • DLA NOWO ZAPISANYCH DZIECI  proszę dostarczyć  uzupełnione przez rodzica oświadczenie  o przyjęciu dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki, (załącznik poniżej)

 

 

 •  prosimy rodziców o dostarczenie aktualnego zaświadczenia od lekarza  dzieci z objawami alergii

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

*GODZINY  OTWARCIA PRZEDSZKOLA:            PONIEDZIAŁEK –  PIĄTK  OD 7:00 – 17:00

 • DZIECI PRZYPROWADZAMY :     do godz. 9:30

* GODZINY POSIŁKÓW:

Śniadanie                 8:40 -9:00

II Śniadanie             11:00  -11:15

Obiad                        12:30 -13:00  

Podwieczorek           14:30 -14:45

 

 • Ze względu na reżim sanitarny posiłki  wydawane są tylko w w/w godzinach

                                 NIEZBĘDNA  PUNKTUALNOŚĆ !!!

 

 

Od godz.17:00 rozpoczyna się dezynfekcja placówki, w tym czasie dzieci nie mogą  przebywać  w przedszkolu !!!

 

W trosce o  bezpieczeństwo dzieci , rodziców i pracowników ustalamy następujące zasady :

 • Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie zdrowe dzieci( bez kaszlu, kataru i innych objawów chorobowych)
 • Rodzice dzieci nowo zapisanych od miesiąca września przebierają dzieci w szatni a następnie wprowadzają do Sali znajdującej się na parterze.      Pozostali rodzice  dzieci chodzących w ubiegłym roku, przebierają dzieci.  Nie wchodzą już na teren przedszkola .
 • Prosimy rodziców o nieprzedłużanie rozstań
 • W miarę możliwości zadbaj o to, aby do przedszkola twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący1,5 m
 • Dla szybkiej sprawnej komunikacji, między Tobą a Przedszkolem, podaj dyrektorowi swój aktualny numer telefonu.
 • Przed wejściem do placówki obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wszystkich osób dorosłych.
 • Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej tj. maseczkę.
 • Wprowadzamy ograniczony dostęp do przedszkola dla osób z zewnątrz.
 • Dzieciom w razie wystąpienia niepokojących objawów  w ciągu dnia będzie mierzona temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury ( powyżej 37 C) będziemy informować rodzica.
 • Rodzic przyprowadza dziecko od 7:00 do godz. 9:30 przebiera w szatni a następnie dziecko przechodzi do swojej grupy gdzie po wejściu na sale myje ręce
 • Dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice/prawni opiekunowie ( inne osoby upoważnione)
 • W przypadku odbioru dzieci z przedszkolnego placu zabaw, nauczyciel przekaże dziecko przy furtce.
 • Dzieci po powrocie z placu zabaw obowiązkowo myją ręce.
 • w okresie pandemii dzieci  nie myją zębów.
 • zakaz przynoszenia zabawek do przedszkola.
 • W szatni w reklamówce mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę.
 • Wprowadzamy codzienną dezynfekcję zabawek oraz sprzętu przedszkolnego , przy użyciu atestowanych preparatów do dezynfekcji .
 • Opiekun może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan zdrowia i zachowania dziecka budzi niepokój nauczyciela ( rodzic zobowiązany jest  odebrać dziecko z przedszkola,.
 • Dziecko musi być zdrowe bez kaszlu, kataru i innych mylących objawów.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe .
 • Wszyscy pracownicy przedszkola w kontaktach z osobami z zewnątrz będą używali środków ochrony osobistej tj. maseczek
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

                                                                       

Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna w  miarę możliwości organizacyjnych przebywać  w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pomoc nauczyciela .
 2. Dzieci zostały przydzielone do swoich grup zgodnie z listą przekazaną do wiadomości rodzicom ( drzwi wejściowe budynku przedszkola).
 3. Z sal zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
 4. Dziecko nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Na terenie przedszkola w każdej Sali znajdują się termometry bezdotykowe
 6. Dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu do odwołania. Dzieci najmłodsze leżakują.
 7. Dzieci nie dotykają odzieży innych dzieci pozostawionych w szatni.
 8. Do ogrodu grupy dzieci wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby w szatni nie stykały
  się z sobą dzieci z różnych grup. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać
  z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
 9. Nauczyciele przypisani do grup przebywają z dziećmi na wyznaczonym dla grupy terenie.
 10. Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Nie ma możliwości zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych i
  innych sprzętów przyniesionych z domu.
 12. Wszystkie konieczne sprawy związane z rodzicami są możliwe do załatwienia
  telefonicznie lub mailowo ewentualnie w Kancelarii Przedszkola.
 13. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

    

 PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Niepublicznym Przedszkolu ”LEŚNA POLANA” w Rącznej  do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których wewnętrzne procedury dotyczą zobowiązani są do zapoznania się  i  bezwzględnego jej przestrzegania  i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora Niepublicznego Przedszkola ”LEŚNA POLANA” w Rącznej   w sytuacji zmian aktów prawnych.

 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI JEST DLA NAS PRIORYTETEM.

                                                                                           

                                                                                                       Dyrektor Przedszkola:  Bogusława Sobesto

 

 

ZAŁĄCZNIKI :

1. Oświadczenie o przyjecie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki.

2. Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja