W  dniu 11 lipca (czwartek) o godz. 9:30  wszystkie dzieci jadą na wycieczkę do  ŻYWEGO  MUZEUM  OBWARZANKA  W KRAKOWIE
W programie:

– poznanie długiej  historii i tradycji  wypieku  obwarzanka

– zajęcia edukacyjne odkrywające  unikatowy proces  produkcji krakowskiego obwarzanka

– zabawy manualne : własnoręczne   wykonanie dla siebie  obwarzanka

PROSIMY O PODPISANIE  LISTY DO 10 lipca 2019