NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „LEŚNA POLANA”                                                                                                                                                                                                                              ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020  od  18 lutego 2019 r., aż do wyczerpania miejsc .

Przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
W ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci młodsze (od 2 roku życia) na innych zasadach, które obowiązują do osiągnięcia przez dziecko 2,5 roku życia.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o pobranie
„KARTY ZAPISU DZIECKA” ze strony internetowej lub z przedszkola w godzinach od 8:00-17:00.

Wypełnioną „Kartę zapisu dziecka” należy złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w każdy dzień tygodnia od 8:00-17:00.

                                                                                          Serdecznie zapraszamy