W dniu  15.01. 2020 r.  dzieci z grupy „MOTYLKÓW” i „ŻABEK” pojechały na wycieczkę do Muzeum Krzysztofory w Krakowie na warsztaty plastyczne „Szopka Krakowska” , wraz ze zwiedzaniem wystawy pokonkursowej Szopek Krakowskich. W czasie warsztatów dzieci zapoznały się z ciekawą tradycją i etapami budowy szopek oraz historią konkursu „Szopka Krakowska”. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, którą zabrały na pamiątkę do domu. Na wystawie po wysłuchaniu ciekawostek,  przewodnik pokazywał nagrodzone szopki, dzieci widziały również najmniejszą szopkę wykonaną na 1groszu. Wycieczka była bardzo udana.