W dniu 20 marca 2018 r w  Szkole Podstawowej w Liszkach odbył się  Gminny Przegląd Recytatorski dla dzieci przedszkolnych  pt.”Wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki”  zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Liszki. Celem przeglądu była popularyzacja wśród dzieci utworów literackich oraz prezentacja umiejętności artystycznych. Serdecznie dziękujemy organizatorom  za zaproszenie, dyplomy i upominki a naszym wychowankom Natalii i Patrycji  za udział w konkursie, wytrwałość w opanowaniu pamięciowym tekstu i odwagę, jaką wykazały występując przed liczną publicznością. GRATULUJEMY !