W dniu 2 marca  2020r. w przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których dzieci pod kierunkiem instruktora tańca p. Karola– zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Podczas znanych utworów muzyki  dzieci pokazały  jak wiele potrafią i ile radości wywołuje w nich taniec.