tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

Program edukacyjny: POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE  Cel główny : poznajemy dzieci z innych przedszkoli w Polsce, wymiana pocztówek       Realizacja i cele programu : nawiązanie kontaktu z dziećmi z różnych przedszkoli                                                                                         promowanie[...]
ROBOTYKA
Październik 11, 2018 | No Comments
   W dniu  30.10 – zapraszamy dzieci zapisane na  Zajęcia z robotyki gr. ” Motylków” od godz. 14:00 – 15:00                                                                         [...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.