tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

W dniu  17 WRZEŚNIA 2019 r. o godz. 8:30 zaprezentuje  dzieciom w  Przedszkolu przedstawienie pt.  „Pani Jesień dary niesie”.   Śniadanie w tym dniu o godz. 8:00   Koszty pokrywa Właściciel Przedszkola.                  ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ ZABAWY    
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Wrzesień 9, 2019 | No Comments
  W dniu  10 września 2019 roku (wtorek)  o godz. 9:00 zapraszamy Przedszkolaków na spotkanie  z Funkcjonariuszem Policji.  Podczas spotkania, dzieci będą mogły poznać pracę, niektóre akcesoria,  oraz umundurowanie funkcjonariusza policji. Nasz Gość zwróci dzieciom szczególną uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach.   Na koniec dzieci będą oglądać radiowóz policyjny.      

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.