tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

   DOTYCZY DZIECI Z GRUPY: „ŻABEK” – KTÓRE  JADĄ NA WARSZTATY  EDUKACYJNE w dniu  23.03. /piątek/ „MALI  INTELIGENTNI  ARCHITEKCI  TWORZĄ- NAJCIEKAWSZE WIEŻE ŚWIATA ”  Śniadanie w tym dniu punktualnie o godz. 7:30   w sali „Żabek”                                         Dziecku, które nie będzie korzystać z  I śniadania   w przedszkolu, prosimy podać lekki posiłek w domu.                                                                 Wyjazd punktualnie o godz.[...]
W czwartek 22.03.2018r. o godz. 10:00 uroczyście powitamy Wiosnę. Prosimy, aby w tym dniu dzieci miały jakąś cześć garderoby w kolorze zielonym.

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.