tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „LEŚNA POLANA” ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 od 5 lutego 2018 r., aż do wyczerpania miejsc . Przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. W ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci młodsze (od 2 roku życia) na innych zasadach, które obowiązują do osiągnięcia przez dziecko[...]
  W dniu 12.02. 2018 (poniedziałek) – zajęcia z ceramiki  – wykonanie prac o tematyce Wielkanocnej .  

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.