tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

Serdecznie zapraszamy Dzieci wraz z  Rodzicami na  dni adaptacyjne , które odbędą się w  przedszkolu   w dniach : 26 – 30 SIERPNIA 2019r  o godz.15:00 Bardzo prosimy Dzieci  i Rodziców  o niezawodne przybycie przez  okres pięciu dni  w celu zapoznania  i oswojenia się z przedszkolem. PROSIMY O  POTWIERDZENIE  NA MEJLA  PRZYBYCIA I ODEBRANIA  INFORMACJI  LUB POD[...]
W dniu  22 sierpnia 2019r   o godz. 12:00 aktorzy z teatru Kanon zaprezentują dzieciom w  Przedszkolu przedstawienie pt. „Maniery Biedronki Lucynki” Koszty pokrywa Właściciel Przedszkola. ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ ZABAWY

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.