tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w trzeciej edycji Ogólnopolskiego konkursu „GENialna szkoła” nasze przedszkole zajęło II miejsce.  Oficjalna Gala wręczenia dyplomów odbędzie się 22 lutego 2017 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Konkurs przeznaczony był m.in. dla rodziców i opiekunów dzieci chorych na choroby rzadkie i przewlekłe, w tym mukowiscydozę. Dziękujemy mamie dziecka uczęszczającego do naszego[...]
„Góra  Grosza” 2016 Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance. Tradycyjnie, jak co roku, dzieci z Niepublicznego Przedszkola „LEŚNA POLANA” z ochotą i entuzjazmem dołączyły do Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”. Od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku, zbierały złote pieniążki na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej[...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.