tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

  W dniu 18.06 2019 r. (wtorek)  o godz. 15:30  serdecznie zapraszamy Rodziców z gr. Motylków na  Zakończenie roku szkolnego. W programie : pokaz  z języka   angielskiego  p.t. „BUTTERFLIES”, żegnamy przedszkole ,występy dzieci z grupy „Motylków” oraz   pożegnanie swoich kolegów i koleżanek  przez dzieci młodsze. Dyrekcja ,Nauczyciele i Dzieci
W dniu 25.06.2019 r. (wtorek)   o   godz. 8:15 wszystkie dzieci  jadą na wycieczkę.             Pobyt w wiosce ma charakter edukacyjno-rozrywkowy. Dzieci poprzez zabawę   rozwiną   nowe   umiejętności i wiedzę na temat kultury Indian, aktywność ruchowa przyczyni się do ich rozwoju fizycznego.  Gry i zabawy rozwiną kreatywność dzieci oraz zdolność współdziałania w grupie.                 [...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.