tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

W  dniu 11 lipca (czwartek) o godz. 9:30  wszystkie dzieci jadą na wycieczkę do  ŻYWEGO  MUZEUM  OBWARZANKA  W KRAKOWIE W programie: – poznanie długiej  historii i tradycji  wypieku  obwarzanka – zajęcia edukacyjne odkrywające  unikatowy proces  produkcji krakowskiego obwarzanka – zabawy manualne : własnoręczne   wykonanie dla siebie  obwarzanka PROSIMY O PODPISANIE  LISTY DO 10 lipca 2019[...]
Nasze przedszkole  wzięło udział w  konkursie wiedzy o Krakowie  „Kraków znamy i kochamy” w którym uczestniczyły dzieci z różnych przedszkoli  krakowskich. Organizatorem konkursu  było Samorządowe Przedszkole nr 154  w Krakowie. Konkurs  miał na celu rozwijanie  i prezentację wiedzy  o historii, kulturze  i tradycji związanej z Krakowem. Dzieci  prezentowały  się  w różnych  konkurencjach. Recytowały wiersz o[...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.