tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

  W DNIU 12.07.2018 (CZWARTEK) o godz. 9:00  wszystkie dzieci  jadą na    ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIAŁEM  ŻYWYCH PAPUG   Program zajęć: -Anatomia ptaków: cechy charakterystyczne budowy Cechy charakterystyczne papug, przystosowania ptaków do lotu, dlaczego ptak nie spada z gałęzi podczas snu, przystosowania do pobierania różnych pokarmów (dziób, język) -Papugi na tle innych ptaków Różnice i podobieństwa pomiędzy papugami[...]
W dniu 28.06.2018 r. (CZWARTEK)  o    godz. 9:00 wszystkie dzieci jadą na wycieczkę do   MUZEUM – NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO  W WYGIEŁZOWIE W programie:   1. Udział w warsztatach edukacyjnych „Szewska pasja” z podziałem na grupy wiekowe: Uczestnicy zostaną zapoznani  z tajnikami rzemiosła szewskiego, które było jednym z najliczniej reprezentowanych źródeł wytwórstwa odzieży w mieście i na wsi.[...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.