tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

     NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „LEŚNA POLANA”                                                                                                       [...]
Przedszkolny konkurs  plastyczno- techniczny  „OZDOBY WIELKANOCNE” Dyrektor ds. zarządzania oraz  Dyrektor ds. pedagogicznych  Niepublicznego Przedszkola  „Leśna Polana”  zapraszają do udziału   w konkursie plastyczno- technicznym CELE KONKURSU: Wdrażanie do poznania polskiej tradycji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  przez  dzieci, promowanie wspólnego spędzania czasu Rozwijanie więzi i dobrych rodzinnych relacji Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i ciekawych form wyrazu artystycznego  REGULAMIN KONKURSU Konkurs przeznaczony[...]

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.