tel. 510 -164 -156

Witamy w "Leśnej Polanie"

W naszym przedszkolu zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka, w trakcie której intensywnie się uczy, rozwija swój umysł i talent, pogłębia wiedzę o otaczającym go świecie. Tworząc odpowiednie warunki do zabawy, nauczyciele planują pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną uwzględniając możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dzieci.

Nasze grupy

MOTYLKI

stock-image-9770058

ŻABKI

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

BIEDRONKI

illustration of a comical ladybird

Aktualności

ZAPROSZENIE     Serdecznie zapraszamy Rodziców  dzieci z grupy Żabek na zajęcia  otwarte pt.„Jesienne zabawy”, które odbędą się w dniu 30.10.2019r. o godzinie 16:00 Nauczyciele, Dzieci i Dyrekcja                                               
                     ZAPROSZENIE  Serdecznie zapraszamy Rodziców  dzieci z grupy MOTYLKÓW na zajęcia  otwarte które odbędą się w dniu  29.10.2019r. o godzinie 15:30 Nauczyciele, Dzieci i Dyrekcja                                                 

Opinie i podziękowania

1.STR INTERN BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA POLANA” zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym:

SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.