Strona Główna

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/17 DLA DZIECI OD 2,5 DO 6 LAT

W ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci młodsze (od 2 roku życia) na innych zasadach, które obowiązują do osiągnięcia przez dziecko 2,5 roku życia.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Prowadzimy własne wyżywienie w ramach 4 posiłków, realizujemy indywidualne diety, zgodnie z zaleceniami specjalistów.
 • Zapewniamy opiekę dzieciom z chorobami przewlekłymi.
 • Zapraszamy również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

Oferujemy tym dzieciom:

 • terapię grupową,
 • terapię indywidualną,
  • z logopedą,
  • z psychologiem,
  • z pedagogiem specjalnym.
budynek-projekt

Dla nowoprzyjętych dzieci organizujemy:

 • w czerwcu spotkanie rodziców z psychologiem;
 • w ostatnim tygodniu sierpnia tygodniowe  zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci oraz rodzice uczestnicząc we wspólnych spotkaniach i zabawach, poznają przedszkole, nauczycielki, pomoce nauczyciela oraz siebie nawzajem.

tel. 510-164-156

 

Niepubliczne Przedszkole "LEŚNA POLANA" zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym SA.4320/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dnia 8.12.2009 r.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

Aktualności

PAŹDZIERNIK

Dyżury dla Rodziców

pełnione przez nauczycielki poszczególnych grup:

 Biedronki – Gr. I

Nauczycielka -  mgr  Gabriela Wojarska

28.10.2013 od godz. 16:00-17:00

     Żabki- Gr. II

Nauczycielka – mgr Anna Kulawik

16 .10.2013 od godz. 16:00-17:00

     Motylki – Gr. III

Nauczycielka – mgr Anna Kwapisiewicz

23 .10 .2013 od godz. 16:00-17:00