I. Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę w zakresie ogólnym,
 • zapewnia opiekę i realizuje kształcenie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie  kształcenia  specjalnego,
 • dostosowuje dietę do indywidualnych potrzeb dziecka, na podstawie zaświadczenia o alergii pokarmowej, 
 • posiada zespół specjalistów, który na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania prowadzi indywidualną terapię z dzieckiem,
 • zapewnia indywidualną i grupową opiekę specjalistyczną: psychologa, logopedy, . pedagoga specjalnego oraz rehabilitanta,
 • zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzy przyjazną, ciepłą atmosferę,
 • ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

II. Przedszkole posiada:

 • nowoczesną infrastrukturę – budynek spełnia normy europejskie,
 • doskonałą lokalizację i wygodny dojazd – znajduje się w strefie podmiejskiej,
 • 2 place zabaw z nowoczesnym wyposażeniem,
 • własną „domową” kuchnię, która zapewnia zróżnicowane, zdrowe jedzenie z uwzględnieniem świeżych owoców i warzyw przez cały rok.

III. Przedszkole:

 • kształci postawy prozdrowotne i proekologiczne oraz wrażliwość na piękno przyrody,
 • 1x w miesiącu organizuje ciekawą formę dla dzieci: wycieczkę, koncert, teatrzyk lub zajęcia edukacyjne,
 • organizuje zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, katechezę, robotykę, ceramikę, basen, taniec, grę na instrumencie klawiszowym – pianino, warsztaty kulinarne.
 • dba o harmonijny rozwój dziecka uwzględniając w pracy wychowawczo-dydaktycznej różnorodne metody i koncepcje pracy, między innymi: edukację matematyczną prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metody nauki czytania (symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej, odimienną I. Majchrzak), ruch rozwijający W. Sherborne, gimnastykę ekspresyjną i rytmiczną (R. Labana, C. Orffa, A.M. Kniessów), pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów KLANZA, aktywne słuchanie muzyki B. Strauss, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona.