I. Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom edukację, wychowanie do wartości oraz opiekę  zgodnie z zadaniami wychowania przedszkolnego
 • zapewnia opiekę i realizuje kształcenie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie  kształcenia  specjalnego
 • dostosowuje dietę do indywidualnych potrzeb dziecka, na podstawie zaświadczenia o alergii pokarmowej 
 • posiada zespół specjalistów, który na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania prowadzi indywidualną terapię z dzieckiem
 • zapewnia indywidualną i grupową opiekę specjalistyczną: psychologa, logopedy,  pedagoga specjalnego oraz rehabilitanta
 • zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzy przyjazną, ciepłą atmosferę
 • ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym

II. Przedszkole posiada:

 • nowoczesną infrastrukturę – budynek spełnia normy europejskie
 • doskonałą lokalizację i wygodny dojazd – znajduje się w strefie podmiejskiej
 • 3 place zabaw z nowoczesnym wyposażeniem
 • własną „domową” kuchnię, która zapewnia zróżnicowane, zdrowe jedzenie z uwzględnieniem świeżych owoców i warzyw przez cały rok

III. Przedszkole:

 • stymuluje rozwój kreatywności dzieci poprzez nowoczesne metody pracy
 • kształci postawy prozdrowotne i proekologiczne oraz wrażliwość na piękno przyrody
 • 1 x w miesiącu organizuje ciekawą formę dla dzieci: wycieczkę, koncert, teatrzyk, warsztaty tematyczne …
 • organizuje zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, robotykę, ceramikę, basen, taniec, grę na instrumencie klawiszowym – pianino, warsztaty kulinarne, szachy, taekwon-do.
 • dba o harmonijny rozwój dziecka uwzględniając w pracy wychowawczo-dydaktycznej różnorodne metody i koncepcje pracy, między innymi: edukację matematyczną prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metodę nauki czytania symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, ruch rozwijający W. Sherborne, gimnastykę ekspresyjną i rytmiczną (R. Labana, C. Orffa, A.M. Kniessów), pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów KLANZA, aktywne słuchanie muzyki B. Strauss, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona.