SZANOWNI RODZICE

Wpłaty należy dokonywać w Kancelarii Przedszkola lub na konto bankowe przedszkola  do 5 każdego miesiąca :

 

Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” Bogusława Sobesto
Rączna 581
32-060 Liszki

51 1050 1445 1000 0090 7131 0214   ING BANK ŚLĄSKI

 

Lista odpłatności za przedszkole będzie wywieszana 1 dnia każdego miesiąca na tablicy ogłoszeń.