Bogusława Sobesto

Bogusława Sobesto

Właściciel przedszkola - Dyrektor

Praca w przedszkolu jest moją pasją i ogromnym wyzwaniem. Kocham dzieci i rozumiem ich potrzeby, dlatego kierując placówką staram się zapewnić im bezpieczeństwo, warunki do zabawy i odpoczynku. W codziennej pracy, nie tylko wykonuję obowiązki związane z zarządzaniem przedszkolem, ale również opiekuję się dziećmi i pocieszam je, kiedy przychodzą chwile smutku.

Studia pedagogiczne, umiejętności i doświadczenie pozwalają mi sprawnie prowadzić placówkę. Jestem osobą życzliwą, odpowiedzialną i sumienną, lubię kontakt z naturą, zimą lubię poszusować na nartach, a latem nieobce są mi piesze wycieczki po lesie. Wielkim oparciem jest mąż, z którym wspólnie zbudowaliśmy to Przedszkole. Wychowujemy trójkę swoich dzieci, które są naszym szczęściem i nadzieją.

Mirosława Florek

Mirosława Florek

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

Ukończyłam wyższe magisterskie studia pedagogiczne i uzupełniające w zakresie wychowania przedszkolnego oraz organizacji i zarządzania oświatą.  Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel i dyrektor przedszkola.

Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym to według mnie, szczególnie odpowiedzialny proces stymulujący  jego wszechstronny rozwój i przygotowujący dziecko do dalszych etapów edukacji i życia w społeczeństwie.

Każde dziecko prezentuje ogromny potencjał intelektualny, który w profesjonalnej pracy z dyrektorem przedszkola i zespołem nauczycieli będziemy rozwijać.

Jestem osobą otwartą , aktywną w podejmowaniu nowych zadań. W wolnym czasie z mężem, rodziną i w towarzystwie znajomych czynnie spędzamy czas w pięknych miejscach w kraju i za granicą.

Anna Kulawik

Anna Kulawik

Nauczycielka

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych. Zawód nauczyciela wybrałam, ponieważ lubię dzieci i pracę z nimi. Codzienny kontakt z wychowankami daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem radości. Ciągle doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach. W wolnych chwilach wyruszam na wycieczki. Lubię grać w tenisa ziemnego i słuchać muzyki.

Joanna Dukała

Joanna Dukała

Nauczycielka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jestem nauczycielem kontraktowym. Praca w przedszkolu daje mi niezwykłą radość, a także pozwala mi na nowo odkrywać świat oraz towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju każdego dnia. Doświadczenie zawodowe uświadomiło mi jak istotne jest wychowanie przedszkolne, bo to nie tylko czas spędzony w gronie rówieśników na wspólnej zabawie, ale także wielostopniowe przygotowanie do kolejnego etapu edukacji.
Na co dzień jestem optymistką, a uśmiech na twarzach dzieci motywuje mnie do dalszej pracy i ciągłego rozwoju osobistego.

Kaja Bolisęga

Kaja Bolisęga

Nauczycielka

Moje doświadczenie zawodowe
Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, posiadam tytuł oligofrenopedagoga, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczęłam karierę zawodową od zatrudnienia w przedszkolu na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Następnie podjęłam pracę w szkole podstawowej jako pedagog specjalny. Poza szkołą pracowałam jako asystent osoby niepełnosprawnej oraz jako terapeuta w Stowarzyszeniu dla dzieci z Zespołem Downa, gdzie prowadziłam zajęcia taneczne z elementami Zumby.

Dlaczego pracuję z dziećmi? Pracuję z dziećmi ponieważ jest to obszar w którym mogę realizować swoje talenty, kreatywność oraz inspirować dzieci do aktywności z których sama czerpie przyjemność. Praca w tym kierunku nigdy nie jest monotonna, każdy dzień jest tak samo ważny dla rozwoju małego człowieka.

Marta Cyganik

Marta Cyganik

Nauczycielka

Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Krakowie. Jestem nauczycielem kontraktowym z wieloletnim stażem. Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w rozpoznawaniu zdolności i predyspozycji dzieci oraz identyfikowaniu ich problemów i szczególnych potrzeb.  

Dostrzegając różnice w usposobieniu oraz możliwościach rozwojowych moich wychowanków, stosuję w kontaktach z nimi zasadę indywidualizacji. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie, interesuję się literaturą polską, historią i folklorem, podróżuję, odwiedzam muzea i galerie sztuki.  

Anna Andrykowska

Anna Andrykowska

Nauczycielka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Praca nauczyciela jest dla mnie pasją. Uwielbiam pracę z dziećmi i uważam, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają im właściwy rozwój.
Poza pracą, która sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję lubię aktywnie spędzać czas z najbliższymi, czytać książki oraz podróżować.

Zuzanna Cyganik

Zuzanna Cyganik

Nauczycielka

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika szkolna z terapią. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Poprzez swoje działanie dydaktyczno-wychowawcze chcę wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności oraz zainteresowania. Pragnę, aby dziecko poznało swoją wartość i dążyło do wszechstronnego rozwoju, dlatego też istotne jest stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania oraz wychowania. Cały czas staram się doskonalić swoje umiejętności w zakresie pedagogiki. Moją pasją jest muzyka, śpiew i taniec, dlatego też pragnę zarażać tym swoich wychowanków.

Sabina Wąsik – pomoc nauczyciela 

Anna Paliś –  pomoc nauczyciela 

Anna Poniedziałek  – kucharz

Władysława Zawadzka – pomoc kucharza

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

mgr  Zuzanna Wideł– rytmika

mgr  Teodor Szulc  – język angielski                                                                                                                         

mgr Katarzyna Bobak – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

mgr Agnieszka Flipczak – Szkoła Tańca Evolution  – zajęcia taneczne

mgr Sebastian Zima (F.H.U. PRO-SWIM) – basen  

mgr  Zuzanna Wideł– indywidualna gra na instrumencie klawiszowym –  keyboard, pianino

Dorota Rusek – Pracownia Artystyczna „Mali Twórcy”  – ceramika

Radosław Kuć – robotyka                                                                                                                                             

mgr Sylwia Nowak –  Szachy  Akademia  Logicum                                                                                                 

Karolina Czech – Taekwon-do

mgr Patryk Romaniuk – zajęcia sportowe z piłkami

 

Specjaliści:

mgr Monika Zielińska – psycholog

mgr Barbara Grzesiak – oligofrenopedagog

mgr Anna Różak – logopeda/ neurologopeda                                                                                                         

 mgr Beata Ciastoń – logopeda

mgr Andżelika Pawłowska – terapeuta integracji sensorycznej

mgr Katarzyna Bobak – rehabilitant

Kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka :

mgr Barbara Grzesiak – oligofrenopedagog                                                                                                           

mgr Beata Ciastoń – logopeda       

mgr Anna Różak – logopeda/ neurologopeda                                                                                                                                         
mgr  Monika Zielińska– psycholog

mgr Andżelika Pawłowska – terapeuta integracji sensorycznej

mgr Katarzyna Bobak – rehabilitant