Bogusława Sobesto

Bogusława Sobesto

Właściciel przedszkola dyrektor ds. zarządzania

Praca w przedszkolu jest moją pasją i ogromnym wyzwaniem. Kocham dzieci i rozumiem ich potrzeby, dlatego kierując placówką staram się zapewnić im bezpieczeństwo, warunki do zabawy i odpoczynku. W codziennej pracy, nie tylko wykonuję obowiązki związane z zarządzaniem przedszkolem, ale również opiekuję się dziećmi i pocieszam je, kiedy przychodzą chwile smutku.

Studia pedagogiczne, umiejętności i doświadczenie pozwalają mi sprawnie prowadzić placówkę. Jestem osobą życzliwą, odpowiedzialną i sumienną, lubię kontakt z naturą, zimą lubię poszusować na nartach, a latem nieobce są mi piesze wycieczki po lesie. Wielkim oparciem jest mąż, z którym wspólnie zbudowaliśmy to Przedszkole. Wychowujemy trójkę swoich dzieci, które są naszym szczęściem i nadzieją.

Mirosława Florek

Mirosława Florek

Dyrektor ds. pedagogicznych

Ukończyłam wyższe magisterskie studia pedagogiczne i uzupełniające w zakresie wychowania przedszkolnego oraz organizacji i zarządzania oświatą.  Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel i dyrektor przedszkola.

Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym to według mnie, szczególnie odpowiedzialny proces stymulujący  jego wszechstronny rozwój i przygotowujący dziecko do dalszych etapów edukacji i życia w społeczeństwie.

Każde dziecko prezentuje ogromny potencjał intelektualny, który w profesjonalnej pracy z dyrektorem przedszkola i zespołem nauczycieli będziemy rozwijać.

Jestem osobą otwartą , aktywną w podejmowaniu nowych zadań. W wolnym czasie z mężem, rodziną i w towarzystwie znajomych czynnie spędzamy czas w pięknych miejscach w kraju i za granicą.

Anna Kulawik

Anna Kulawik

Nauczycielka

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych. Zawód nauczyciela wybrałam, ponieważ lubię dzieci i pracę z nimi. Codzienny kontakt z wychowankami daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem radości. Ciągle doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach. W wolnych chwilach wyruszam na wycieczki. Lubię grać w tenisa ziemnego i słuchać muzyki.

Anna Andrykowska

Anna Andrykowska

Nauczycielka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Praca nauczyciela jest dla mnie pasją. Uwielbiam pracę z dziećmi i uważam, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają im właściwy rozwój.

Poza pracą, która sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję lubię aktywnie spędzać czas z najbliższymi, czytać książki oraz podróżować.

 

Joanna Dukała

Joanna Dukała

Nauczycielka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jestem nauczycielem kontraktowym. Praca w przedszkolu daje mi niezwykłą radość, a także pozwala mi na nowo odkrywać świat oraz towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju każdego dnia. Doświadczenie zawodowe uświadomiło mi jak istotne jest wychowanie przedszkolne, bo to nie tylko czas spędzony w gronie rówieśników na wspólnej zabawie, ale także wielostopniowe przygotowanie do kolejnego etapu edukacji.
Na co dzień jestem optymistką, a uśmiech na twarzach dzieci motywuje mnie do dalszej pracy i ciągłego rozwoju osobistego.

Katarzyna Gajewska

Katarzyna Gajewska

Nauczycielka

Ukończyłam studia o specjalności oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą na zasadzie wolontariatu, w ramach Z H P oraz jako nauczycielka w  szkole i w przedszkolu.

Ponadto brałam udział w licznych kursach i szkoleniach, dzięki którym systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy. Jedną z moich pasji jest praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, która daje  mi wiele satysfakcji i pozwala w pełni realizować się zawodowo. Czas wolny spędzam aktywnie i twórczo ze swoimi dwiema córkami, uwielbiam wyprawy górskie, dobrą książkę oraz ambitne kino. Jestem osobą otwartą i kontaktową, nawiązującą pozytywne relacje z ludźmi.

Marta Cyganik

Marta Cyganik

Nauczycielka

Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Krakowie. Jestem nauczycielem kontraktowym z wieloletnim stażem. Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w rozpoznawaniu zdolności i predyspozycji dzieci oraz identyfikowaniu ich problemów i szczególnych potrzeb.  

Dostrzegając różnice w usposobieniu oraz możliwościach rozwojowych moich wychowanków, stosuję w kontaktach z nimi zasadę indywidualizacji. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie, interesuję się literaturą polską, historią i folklorem, podróżuję, odwiedzam muzea i galerie sztuki.  

Ewelina Mastaj

Ewelina Mastaj

Nauczycielka

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji wynikającej, z możliwości uczestniczenia we wszechstronnym rozwoju dziecka. Pozwala mi również na realizację własnych zainteresowań związanych, z pedagogiką oraz psychologią dziecięcą.
Pragnę, aby dzieci czuły się przy mnie bezpiecznie i wiedziały, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc, dlatego dbam o stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

W wolnych chwilach lubię pomalować, zobaczyć dobrą wystawę, przeczytać dobrą książkę, czy spędzać czas z najbliższymi.

Anna Poniedziałek – asystent nauczyciela

Anna Maria Paszcza – asystent nauczyciela 

Agnieszka Wlazło  –  asystent nauczyciela 

Karolina Szafarz – kucharz

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

mgr Zuzanna Wideł – rytmika
mgr Marzena Hoły – język angielski
ks. proboszcz Jacek Strzelecki – religia
mgr Magdalena Kordas – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
Studio Ruchu SK-ART Katarzyna Przęczek – zajęcia taneczne/ prowadząca  Beata Burtan
Sebastian Zima (F.H.U. PRO-SWIM) – basen
mgr Zuzanna Wideł – indywidualna gra na instrumencie klawiszowym – pianino
mgr Magdalena Nowak – Skorupa  – ceramika
Radosław Kuć – robotyka

Specjaliści:

mgr Natalia Małozięć – psycholog
mgr Katarzyna Gajewska – oligofrenopedagog
mgr Anna Krzyżak – logopeda
mgr Magdalena Kordas – rehabilitant

Kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka :

mgr Katarzyna Gajewska – oligofrenopedagog                                                                                                           
mgr Anna Krzyżak – logopeda
mgr  Natalia Małozięć – psycholog