ORGANIZACJA DNIA AKTYWNOŚCI w Niepublicznym Przedszkolu „Leśna Polana”

rozkład dnia

Zgodnie z  podstawą programową wychowania przedszkolnego czas pobytu dziecka w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym to:       

 • 1/5 zabawa dowolna,
 • 1/5 czas spędzony w ogrodzie, w parku, na boisku  (zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, itp.),
 • max 1/5 różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne (realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego),
 • 2/5 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne  dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela.
children-come-to-school-21281010

Witamy od godz. 6:45

przed śniadaniem dziecko:

 • podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami i dorosłymi;
 • uczestniczy w indywidualnych działaniach korekcyjno – kompensacyjnych oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub w małej grupie);
zabawy-w-przedszkolu_2

godz. 8:30 - zabawy ruchowe

 • dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych;
  oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub w małej grupie);
śniadanie2

godz. 8:45 - I śniadanie

 • dziecko nabywa i doskonali umiejętności w zakresie samodzielności, samoobsługi, kultury osobistej i kultury bycia, dba o estetykę otoczenia;
g900

od godz. 9:30

Kierowanie  i  stymulowanie przez nauczyciela poznawczej, werbalnej, ruchowej i artystycznej aktywności dzieci wg wybranego programu wychowania w przedszkolu:

 • dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu,
 • korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na
  nurtujące je pytania,
 • buduje wiarę we własne siły, poznaje swoje możliwości
  i wykorzystuje je w działaniu,
 • rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności
  twórcze;
mycie

godz. 11:00 - II śniadanie

 • dziecko nabywa i doskonali umiejętności w zakresie samodzielności, samoobsługi, kultury osobistej i kultury bycia, dba o estetykę otoczenia;
zabawa

od godz. 11:15

 • dziecko zaspokaja potrzebę relaksu, ruchu i pobytu na świeżym powietrzu m. in.  podczas zabaw ruchowych,
 • dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, pracach porządkowych, prowadzi obserwacje przyrodnicze,
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych;
obiad2

godz. 12:30 obiad

paniczyta2

od godz. 13:15

 • dziecko odpoczywa na leżakach (2,5 i 3-latki), (4, 5 i 6-latki) podczas słuchania czytanych przez nauczycielkę bajek, opowiadań i wierszy,
 • uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających,
 • rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności, uczestniczy w indywidualnych działaniach korekcyjno- kompensacyjnych oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub w małej grupie),
 • uczestniczy w zabawach ruchowych (na świeżym powietrzu lub w sali); 
image086

godz. 14:30 podwieczorek

 • 14:30   podwieczorek wszystkie grupy,
g15

od godz. 15:00

 • dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności,
 • realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych,
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych.
koniec przedszkola

O godz. 17:00

 •  żegnamy przedszkolaki