SIERPIEŃ  2019

PLAN PRACY  DZIECI MŁODSZE I STARSZE

                 CZAS  NA  PRZYGODĘ (01.08- 09.08.2019)

   1 sierpniaKolorowy świat wokół Naszabawa dydaktyczna przy mapie, odgadywanie   i nazywanie ciekawych miejsc w naszym kraju ,praca plastyczna „Ciekawy widoczek”

2 sierpnia  –  „Moje ulubione miejsce na świecie” – swobodne wypowiedzi. Uzupełnianie
zdań typu: „Świat jest piękny, bo…”. Zabawy: ruchowo – dramowa,  ortofoniczno-ruchowa, ruchowo-naśladowcza.                                                                                                              

5 sierpnia – Matematyczne  łamigłówki –  zabawy konstrukcyjne, tworzenie gier  z przeliczaniem i porównywaniem odległości w zaplanowanych podróżach

6 sierpnia  – Rysowanie i malowanie muzyki   – słuchanie nagrań głosów utworów i piosenek dla dzieci. Improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej, wg metody C. Orffa.
7 sierpnia Wycieczka do „Galerii  Drzewiej”- Ginące zawody, do  Poręby Żegoty.  Udział dzieci w warsztatach artystycznych, malowanie drewnianych  kwiatów, zapoznanie się z techniką wykonywania rzeźby, rekreacja w ogrodzie, gry i zabawy.
                                                                                                                                                                                             
8  sierpnia – „ Mały archeolog”  – zabawa tropiąca , odkopywanie z piasku figurek różnych zabytkowych budynków z różnych krajów świata poszerzanie wiedzy na ich temat.                             Zabawa : orientacyjno-porządkowa  ,tor przeszkód .

9  sierpnia„ Jestem bezpieczny  na wakacjach” – zabawa dydaktyczna ,układanka obrazkowa,
określanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań podczas wakacyjnych podróży.

                                      DARY LATA  (12.08- 23.08.2019)

 12 sierpniaCo nam niesie lato?: „Letni skarb”- zabawa twórcza. Tworzenie kącika tematycznego z kłosami zbóż, ziołami oraz kwiatami. Mapa mentalna dotycząca darów lata. „Lato, lato, kolorowe lato” – zabawa ruchowa przy piosence. „Czy to już lato?” – wiersz B. Szelągowskiej.
13 sierpniaOwocowe lato – „Co to za owoc ?” – zagadki smakowe i obrazkowe.
„Arbuzowy labirynt”, „Zrywamy czereśnie” – zabawy ruchowe z elementami rywalizacji, reagowanie na tempo w muzyce. „Owocowa matematyka” – zabawa matematyczna ,segregowanie owoców  porównywanie wielkości i kształtów ,tworzenie zbiorów.
                                                                                                                                                      

14 sierpniaŁany zbóż – „Kłosy zbóż” – rozmowa na temat pracy rolnika podczas żniw. „Od ziarenka do bochenka” – historyjka obrazkowa  przedstawiająca etapy powstawania chleba. „Droga chleba” – zabawa dramowa. „Konopki” – zabawa ludowa z piosenką.

16 sierpnia  –  PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

19 sierpnia – Zaszyfrowane przedmioty – zabawa plastyczna ,kolorowanie  rysunków wg określonych kodów Odkrywanie i nazywanie owoców i warzyw. Zabawy ruchowe wg metody R.Labana

 20 sierpnia Co latem w trawie piszczy – ćwiczenia i zabawy słuchowe.” Ukryte owady”- składanie ilustracji ,nazywanie owadów ,dzielenie ich nazw na sylaby. Interpretacja  ruchowa do muzyki klasycznej „Taniec motyli” oraz „Lot trzmiela”
21 sierpnia  -„Gram w zielone” – konstruowanie gry  edukacyjnej .Zabawa muzyczna z grą na instrumentach perkusyjnych .Zabawy ruchowe z ćwiczeniami oddechowymi

22 sierpnia – Mieszkańcy letniej łąki” – twórcza praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów naturalnych i plastyczno –technicznych. Zabawa ruchowo- sprawnościowa „Złap motyla „  TEATR KANON   GODZ 12:00   – PRZEDSTAWIENIE PT.                  „ MANIERY BIEDRONKI  LUCYNKI ”

23 sierpniaLetni spacer – obserwacja  przyrody, opowiadanie wrażeń . Zabawy ruchowe ze współzawodnictwem w ogrodzie z wykorzystaniem przyborów do zajęć  sportowych .

  JESTEM AKTYWNY, CZUJĘ, MYŚLĘ, WIDZĘ  ( 26.08 – 30.08 .2019)

 26 sierpniaPięć zmysłów mam. „Moje ciało” – zabawa ruchowa rozwijająca orientację
w schemacie ciała. Zabawa dydaktyczna – nazywanie i wyróżnianie  poszczególnych części ciała, na sylwecie postaci zaznaczanie 5 zmysłów.  „Zmysłowe drużyny” –  zabawy: orientacyjno-porządkowa, rozwijająca percepcję wzrokową, ruchowa do piosenki pt. „Pięć zmysłów mam”, z
wierszykiem pt. „Mam oczy do…”.


27 sierpniaNasze ucho słyszy świat – dbam o uszy, nie hałasuję.                         

 „Fabryczka dźwięków” – zagadki słuchowe. „Gazetowe dźwięki”; „Memory dźwiękowe –zabawa słuchowe. „Słuchaj uważnie” – zabawa matematyczna.„Czym jest cisza, czym jest hałas ?” – burza mózgów.Hałasek” – opowiadanie dotyczące głośnego zachowania się w przedszkolu. Wykonanie tuby z kartonu  oraz sprawdzenie zasady jej działania. Tworzenie odznaki strażnika ciszy pomagającej w przestrzeganiu zasady „Nie hałasuj”. 

28 sierpniaCzy dobrze widzę ?- Okulary mam – o wzrok dbam.  „Marta u okulisty” – opowiadanie B.Forma. „Jak zbudowane są nasze oczy?”–  zabawa dydaktyczna. „Okularowo” – rozmowa na temat higieny wzroku. Wiersz B. Szelągowskiej pt. „Oczy” – zabawy: ruchowo-naśladowcza,  grafomotoryczna, z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, dobieranka wskazywanka. „Czego brakuje?” – ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową.  „Gimnastyka dla oczu” z wykorzystaniem m.in. kinezjologii edukacyjnej   P. Dennisona.

29 sierpniaTest zmysłów –zabawa sensoryczna ,rozpoznawanie sygnałów za pomocą zmysłów.Ścieżka wrażeń ,za pomocą dotyku rąk i nóg, określanie jakie cechy mają materiały i  przedmioty wykorzystane w zabawie.

30 sierpniaCo czuje nasze ciało?- Odkrywam świat prze dotyk.  „Co potrafią moje ręce?” – zabawa twórczo-słowna. „Czy każdy dotyk jest  miły i czy wszystko można dotykać?” –zwrócenie uwagi na nie dotykanie materiałów i urządzeń zagrażających bezpieczeństwu. Mandale – praca plastyczna  z   wykorzystaniem różnych materiałów –

 

                                            LIPIEC  2019

„Czas  na  sport” (1.07- 5.07.2019)

1 lipcaNasze  wakacyjne  plany – rozmowa  kierowana z wykorzystaniem  widokówek  z  różnych
turystycznych polskich  regionów . Zgaduj – zgadula  : „Gdzie  już  byliśmy  a gdzie chcemy pojechać ?               Zabawy ruchowo-taneczne z piosenkami CD „ Przedszkolne przeboje” .

2 lipcaWakacyjny  czas . Zabawy artystyczne , według  metody R. Labana z użyciem  kolorowych wstążek
tworzenie barwnych układów tanecznych .

3 lipcaMali  turyści .Rozmowa dotycząca przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku .

Opowieść  ruchowa  „Idziemy w góry” z wykorzystaniem turystycznych rekwizytów : mapy, lornetki
okulary przeciwsłoneczne, plecaki . Zabawy rytmiczne , marsz do wybranych melodii .

4 lipcaZabawy muzyczno- ruchowe. Gimnastyka buzi i języka zabawy logopedyczne.
Moja piłka robi tak – zabawy z elementem rzutu.

5 lipca –  Wakacyjny Kodeks  – praca plastyczna  techniką collage, wykorzystanie
różnych materiałów .

     „Lubimy się bawić”   (8.07- 12.07.2019

8 lipca „Letni spacer” Zabawa ruchowo – oddechowa , relaksacyjna. Zabawy w oparciu o ilustracje i
obserwacje przyrodnicze

9 lipca „ Szukamy lata” –zabawa  tropiąca –odkrywanie eksponatów przyrodniczych .Wykonywanie
własnych kompozycji  z materiałów  przyrodniczych.

 10 lipca „ Fik  i Myk” – zawody terenowe : tor przeszkód ,wykorzystanie  przedszkolnego sprzętu

                  gimnastycznego. Słuchanie piosenki  nauka tekstu i melodii .

11 lipcaWycieczka do Żywego Muzeum  Obwarzanka do  Krakowa.

 12 lipca –  „Letnia łąka” – zabawy sportowe z elementami skoku i biegu.

 
„ Ruch  to  zdrowie ”    (15.07- 19.07.2019 )

15 lipca   – AEROBIK  – zabawy ruchowo- taneczne  z muzyką  i elementami   gimnastyki

 Rymowana gimnastyka  ćwiczenia  z użyciem  instrumentów .

 16  lipca  – Chcę być zdrowy” – burza mózgów na temat zdrowego wypoczynku  w ruchu.
Tęczowe    szaszłyki – wykonanie  letniego, zdrowego posiłku .

17 lipca – „ Mój ulubiony sport”  – ćwiczenia  słownikowe , nazywanie różnych  sportów znanych dzieciom
praca plastyczna  z wykorzystaniem   dowolnych  materiałów plastycznych  na wymieniony temat

 18 lipca – „ Niebezpieczna  ścieżka” – zabawy sportowe  ze współzawodnictwem  i wykorzystaniem
sprzętu sportowego.

19  lipca „Gimnastyka na wesoło” – ćwiczenia gimnastyczne zestawy  wg Wlażnik  na świeżym powietrzu

          OLIMPIADA   WAKACYJNA  (22.07- 26.07.2019

 22 lipca – Zawody w ogrodzie przedszkolnym, organizacja różnych dyscyplin  sportowych
Mecze  drużynowe  w piłce nożnej. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców.

23 lipca „Sportowe wyścigi” praca zespołowa, samodzielne konstruowanie edukacyjnej gry planszowej.

24 lipcaZawodowa gimnastyka” – wykonywanie zawodowego zestawu zabaw i ćwiczeń rozwijających różne  partie i mięśnie naszego  ciała.

 25 lipcaMoja  ulubiona  dyscyplina  sportowa, kreatywna praca plastyczna według własnych pomysłów

 26 lipcaDyktando graficzne – Stadion sportowy – rysownie przestrzenne pod dyktando nauczyciela.
Zabawy integracyjne w ogrodzie.

29 lipca – „Tańce rytmiczne z rekwizytem  ” – improwizacja ruchowa do muzyki, utrwalenie  stron ciała.  – „Kangurowe wyścigi – zabawa orientacyjno – porządkowa z elementem  rywalizacji                           

30  lipca – Zabawy  na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty animacyjnej: „Burza”,  „Wywoływanie deszczu”, –  zabawa w podchody ,poszukiwanie skarbu

31 lipca  –  Zabawa ruchowa „Ślady przyjaciela”, rozwijamy  sprawność  fizyczną

                                                                                                      

                                                                                                                                         

DYŻURY NAUCZYCIELI

Dyżury dla rodziców – na zgłoszenie rodziców lub zaproszenie nauczyciela

stock-image-9770058

Motylki – Gr. III

Nauczycielka – Marta Cyganik
03.06.2019 od godz. 16:00-17:00

Nauczycielka – Beata Chmiel
18.06.2019 od godz. 9:00-10:00

illustration of frog sitting in rainy day on natural background

Żabki- Gr. II

Nauczycielka – mgr Anna Kulawik
11.06.2019 od godz. 16:15-17:00

Nauczycielka – mgr Joanna Dukała
19.06.2019 od godz. 16:15-17:00

illustration of a comical ladybird

Biedronki – Gr. I

Nauczycielka – Ewelina Mastaj
04.06.2019 od godz. 16:00-17:00

Nauczycielka – mgr Izabela Talaga
05.06.2019 od godz. 15:00-16:00