2023/2024

Wpisowe:  400 zł – jednorazowa, bezzwrotna wpłata przy podpisaniu pierwszej umowy z przedszkolem.

Czesne:      690 zł – płatne za każdy miesiąc,

 • Czesne jest płatne z góry przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca lub w kancelarii przedszkola 
 • Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

Żywienie:   własna domowa kuchnia/ posiłki przygotowywane są na miejscu

 • O wysokości dziennej stawki żywieniowej decyduje rodzic deklarując ilość posiłków dla swojego dziecka,
 • I śniadanie – 3 zł,
 • II śniadanie – 2 zł,
 • Obiad – 9,50 zł,
 • Podwieczorek – 3 zł,
 • W razie  nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa jest zwracana.                                                                                                                                                                                                                                                       W RAMACH CZESNEGO ZAPEWNIAMY :
 • realizację procesu edukacyjno – wychowawczego  zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową, zróżnicowaną dla każdej grupy wiekowej
 • profesjonalną pracę pedagogiczną i czynności opiekuńcze z dziećmi w godzinach od 7:00- 17:00 
 • zajęcia edukacyjne rozwijające efektywną umiejętność nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej /każda grupa wiekowa
 • rozwój kreatywnych postaw i umiejętności dzieci poprzez wdrażanie nowoczesnych metod i form pracy
 • kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje  wymagane do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 • indywidualizację pracy z dziećmi, rozpoznawanie i stymulowanie rozwoju talentów i zdolności każdego dziecka
 • udział dzieci w realizacji zewnętrznych programów: ” Czyste Powietrze Wokół Nas” , „Bezpieczny Patrol” , „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, Tato wolę wodę!”
 • udział w akcjach ogólnopolskich i wewnątrzprzedszkolnych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi różnych zawodów  oraz prezentacje rodziców naszych przedszkolaków, dotyczące ich pasji i pracy zawodowej   
 • współpracę z rodzicami poprzez aktywny udział dzieci i rodziców w prezentacjach wspólnych talentów  na konkursach plastyczno – technicznych  oraz pokazach teatralnych i muzycznych
 • organizację uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza  i Koncepcji Pracy Przedszkola, dla dzieci i rodziców
 • edukacyjne zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie wiekowej
 • udział dzieci w zewnętrznych konkursach w innych placówkach oświatowych – promowanie dzieci
 • uroczystość urodzin dla każdego dziecka
 • warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów na temat: „Adaptacja dziecka”, „Dojrzałość szkolna”, „Jak wspierać dziecko w dążeniu do samodzielności?”, ” Chcę mówić poprawnie”
 • cykliczne zajęcia kulinarne z edukacji prozdrowotnej, zdrowo się odżywiamy oraz wdrażamy skutecznie zasadę, że ruch to zdrowie
 •  teatr
 • zajęcia sensoplastyczne. Zajęcia techniką rozwijającą zmysły i wyobraźnię dziecka -1 raz w tygodniu
 • język angielski – 3 razy w tygodniu dzieci starsze,   2 razy w tygodniu dzieci młodsze
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej – 1 raz w tygodniu,
 • rytmika ( zajęcia muzyczno – rytmiczne) – 1 raz w tygodniu,
 •   
 •  indywidualna terapia i opieka specjalistyczna dla dzieci oraz profesjonalne konsultacje dla rodziców udzielane przez:
  • psychologa
  • logopedę
  • pedagoga 
  • fizjoterapeutę
  • terapeutę integracji sensorycznej                                                              .

        ZAJĘCIA DODATKOWE  PŁATNE   ( DLA CHĘTNYCH) :

 • Taniec
 • Warsztaty z ceramiki
 • Spotkania dzieci ze sztuką: spektakle teatralne, muzea, wystawy
 • Wycieczki i warsztaty tematyczne
 • Basen
 • Robotyka
 • Szachy
 • Nauka gry na instrumencie klawiszowym – pianino
 • Taekwon-do
 • zajęcia sportowe z piłkami
 • Inne według propozycji rodziców