Obowiązuje od 1 września 2015 r.

Wpisowe: 350 zł – jednorazowa, bezzwrotna wpłata przy podpisaniu pierwszej umowy z przedszkolem.

Czesne: 430 zł za każdy miesiąc,

 • Czesne jest płatne z góry przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca lub w kancelarii przedszkola na dowód wpłaty,
 • Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

Żywienie: 4 posiłki dziennie – 14 zł /własna domowa kuchnia/ w tym:

 • I śniadanie – 3 zł,
 • II śniadanie – 2 zł,
 • Obiad – 6 zł,
 • Podwieczorek – 3 zł,
 • O wysokości dziennej stawki żywieniowej decyduje rodzic deklarując ilość posiłków dla swojego dziecka,
 • Stawkę żywieniową odlicza się za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

W CENIE CZESNEGO ZAPEWNIAMY :

Zajęcia podstawowe:

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • imprezy i uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte dla rodziców,
 • wg oferty: teatrzyk, koncert lub zajęcia edukacyjne na terenie przedszkola,
 • wycieczka edukacyjno-rekreacyjna.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego :

 • język angielski – 2 razy w tygodniu,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej – 1 raz w tygodniu,
 • zajęcia umuzykalniające (rytmika) – 1 raz w tygodniu,
 • katecheza (religia) – 1 raz w tygodniu,
 • warsztaty kulinarne,
 • ceramika – co 2 miesiąc
 • opieka specjalistyczna:
  • psycholog
  • logopeda
  • pedagog

Przedszkole może zorganizować na życzenie rodziców za dodatkową odpłatnością zajęcia:

 • Naukę gry na instrumencie klawiszowym,
 • Taniec,
 • Basen,
 • Robotyka,
 • Szachy
 • Ceramika.