Nasze przedszkole  wzięło udział w  konkursie wiedzy o Krakowie  „Kraków znamy i kochamy” w którym uczestniczyły dzieci z różnych przedszkoli  krakowskich. Organizatorem konkursu  było Samorządowe Przedszkole nr 154  w Krakowie.

Konkurs  miał na celu rozwijanie  i prezentację wiedzy  o historii, kulturze  i tradycji związanej z Krakowem. Dzieci  prezentowały  się  w różnych  konkurencjach. Recytowały wiersz o Krakowie,  prezentowały instrumentalizację do piosenki,  z  sukcesem  uczestniczyły  w turnieju wiedzy  o  krakowskich legendach, wykazały  się znajomością orientacji na kartce papieru „Jak Krak Karków zbudował”,   wykonywały pracę plastyczną „Korona Króla Kraka.

Nasze przedszkolaki   pięknie się zaprezentowały  we wszystkich konkurencjach.

Dziękujemy:

Piotrusiowi i Lucjanowi  za  udział  w konkursie  i  osiągnięte   I  MIEJSCE 

oraz 

 Hani i Agnieszce  za osiągnięcie  II MIEJSCA .

GRATULUJEMY  !!!